دیدار با یوگی ها در نپال

0

از دیدنی های خاص شهر کاتماندو، ملاقات و عکاسی کردن از یوگی ها یا ‫مرتاض های آنجا است.

این افراد عارف که با نام سادهو نیز در مذهب هندو نام برده می شوند تارکان ابدی دنیا هستند. یوگی ها باید بر 6 شیطان درون خود غلبه کنند: شهوت، ‫خشم، آز، دلبستگی به مادیات، غرور و حسد. یوگی ها (Yogi) تمام زندگی خود را وقف عبادت، تعمق و رسیدن به حقیقت کرده و از تمام لذت های مادی و زندگی زمینی دل می کنند.

به همین دلیل یوگی ها عموما برهنه و عاری از لباس و زینت هستند. آن ها هرگز ازدواج نمی کنند و به شدت از شهوات و هر گونه میل جنسی و هم نشینی با جنس مخالف دوری می کنند. یوگی ها شخصیت شناسی قوی دارند و بسیاری از گردشگران برای کف شناسی و چهره شناسی به ایشان مراجعه می کنند.

مرتاض ها گاهی عهدهای خاصی بر خود واجب می کنند؛ مانند این که هرگز از یک پای خود استفاده نکنند، یا ‫این که یک دست خود را برای ماه ها یا سال ها در هوا نگه دارند.

‫یوگی ها بعضا از بدن خود همانند یک بوم ‫نقاشی برای روایت حالت معنوی خود و خدایانی که می پرستند استفاده می کنند. این طرح ها هر کدام راوی داستانی منحصر ‫به فرد هستند و شکل های متفاوتی از رنگ ‫یکپارچگی ساده تا طرح های پیچیده و افسون کننده را در بر می گیرند.

نظر خود را بیان کنید